หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศดำเนินการยังไง รูปแบบการทำงานของแอร์ เมื่อก่อนที่เราจะศึกษากลไกแนวทางการทำงานของแอร์ พวกเราควรจะรู้ก่อนว่าองค์ประกอบที่สำคัญของระบบแนวทางการทำการความเย็น (Refrigeration Cycle) มีอะไรบ้าง ซึ่งวิธีทำความเย็นนั้นมีส่วนประกอบสำคัญๆอยู่ 4 ส่วนดังเช่น

Continue reading “หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ”