เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC

การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มนักเรียน ให้ได้รับวิชาความรู้ใหม่ มีความชำนาญ รวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกมากเพิ่มขึ้น การเรียนที่ดีจะต้องกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการกระทำ ยินดีเอาไปใช้ นำไปฝึกหัด โดยไม่ต้องมีคนใดกันมาบังคับ ที่สำคัญคนที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ควรจะมีแนวทาง จำเป็นต้องรู้เรื่องการกระทำของกลุ่มผู้เรียนที่ต่างกัน เฉลียวฉลาด การเตรียมตัว รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดสำหรับในการสร้างความสามารถของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งหลักสูตรนี้ได้ดีไซน์มาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกคนจ้ะ

Continue reading “เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC”