แนวทางการทำเสาเข็มเจาะ

การลงปอกเหล็กชั่วครั้งชั่วคราว
เมื่อตั้งเสาสามขา (Tripod) ในตำแหน่งที่ระบุ ใช้ลูกตุ้มเหล็กน้ำหนัก 900 กก. ตอกปลอกเหล็กชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งมีความยาว 1.20-1.50 เมตร ลงดิน โดยแต่ละท่อน จะยึดติดด้วยเกลียว โดยจะตอกลงไปจนกระทั่งชั้นดิน ที่มีความแข็งแรงพอเพียงเพื่อคุ้มครองการชำรุดทลายของดินลงมาในหลุมที่เจาะ

การขุดเจาะด้วยกระเช้าเก็บดิน
ใช้ตะกร้าเก็บดิน (Bucket) เจาะเอาดินในปอกหล็กชั่วครั้งคราวจนกระทั่งระดับความลึกที่อยาก ทำวัดระดับความลึกตูดหลุมด้วยเทปวัด ก่อนปฏิบัติการลำดับต่อไป
การใส่เหล็กเสริม
นำเหล็กเสริมที่มีความยาว 10+5+5 เมตร แล้วก็ระยะการต่อทาบของเหล็กในแต่ละวงเป็น 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กตามมาตรฐาน วสท. แล้วก็มีระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกไม่เกิน 0.20 เมตร ใส่เอาไว้ข้างในท่อเหล็กที่เจาะ โดยยกก้นปลายเหล็กพ้นจากก้นหลุมราวๆ 0.50 เมตร เพื่อประครองโครงเหล็กให้อยู่กึ่งกลางหลุมเจาะต้องใส่ลูกปูน (Mortar) กันไว้เป็นระยะห่าง (Covering) ไม่น้อยกว่า 7.5 เซ็นรอบๆ
การเทคอนกรีตแล้วก็ถอนปอกเหล็ก
การเทคอนกรีตนั้น จะต้องเทผ่านรางเทคอนกรีต เพื่อคอนกรีตร่วงกึ่งกลางหลุม โดยปะทะกับฝาผนังรูเจาะต่ำที่สุด ซึ่งจะช่วยลดการยกตัวของคอนกรีต แล้วก็จะช่วยทำให้เกิด Self compaction ก็เลยมีการควบคุมค่า Slump Test ให้อยู่ระหว่าง 10-12.5 เซลเซียสม. โดยการเทนั้นจำเป็นต้องเทให้เต็มหรือแทบเต็มหลุมก่อนที่จะทำให้การถอนปลอกเหล็ก เพื่อมองเห็นสม่ำเสมอแล้วก็แลเห็นการยุบตัวของคอนกรีตได้ชัดแจ้ง เพื่อเป็นการพิจารณาในระดับหนึ่งว่าเสาเข็มมีความสมบูรณ์ตลอดความยาว

ที่มา : pithoonboredpile.com/?lightbox=dataItem-ilstihsx