หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศดำเนินการยังไง รูปแบบการทำงานของแอร์ เมื่อก่อนที่เราจะศึกษากลไกแนวทางการทำงานของแอร์ พวกเราควรจะรู้ก่อนว่าองค์ประกอบที่สำคัญของระบบแนวทางการทำการความเย็น (Refrigeration Cycle) มีอะไรบ้าง ซึ่งวิธีทำความเย็นนั้นมีส่วนประกอบสำคัญๆอยู่ 4 ส่วนดังเช่น

 • คอมเพรสเซอร์แอร์ (Compressor) ปฏิบัติหน้าที่ขับสารทำความเย็น หรือน้ำยา (Refrigerant) ในระบบ โดย การทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิ และก็ความดันสูงมากขึ้น
 • คอยล์ร้อน (Condenser) ปฏิบัติหน้าที่ระบายความร้อนของสารทำความเย็น
 • คอยล์เย็น (Evaporator) ปฏิบัติหน้าที่ดูดซึมความร้อนด้านในห้องมาสู่สารทำความเย็น
 • เครื่องมือลดระดับความดัน (Throttling Device) ปฏิบัติหน้าที่ลดระดับความดันและก็อุณหภูมิของสารทำความเย็น โดยปกติจะใช้เป็น แค็ปพิลลารี่ทิ้วบ์ หรือ เอ็กสแปนชั่นวาล์ว

  ระบบวิธีการทำความเย็นที่เรากำลังพูดถึงเป็นระบบอัดไอ ซึ่งมีรูปแบบการทำงานง่ายๆเป็น วิธีการทำให้สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์  ไหลวนไปตามระบบ โดยผ่านองค์ประกอบหลักทั้งยัง 4 อย่างสม่ำเสมอเป็น วัฏจักรวิธีการทำความเย็น โดยมีขั้นตอนการดังต่อไปนี้

 

 • เริ่มโดยคอมเพรสเซอร์แอร์ปฏิบัติหน้าที่ดูดรวมทั้งอัดสารทำความเย็นเพื่อเพิ่มระดับความดันแล้วก็อุณหภูมิของน้ำยา แล้วส่งต่อเข้าคอยล์ร้อน
 • น้ำยาจะไหลวนผ่านแผงคอยล์ร้อนโดยมีพัดลมเป่าเพื่อช่วยระบายความร้อน ทำให้น้ำยาจะที่ออกมาจากคอยล์ร้อนมีอุณหภูมิลดน้อยลง (ความดันคงเดิม) หลังจากนั้นจะถูกส่งต่อให้อุปกรณ์ลดระดับความดัน
 • น้ำยาที่ไหลผ่านอุปกรณ์ลดระดับความดันจะมีความดันรวมทั้งอุณหภูมิที่ต่ำมากมาย แล้วไหลไปสู่คอยล์เย็น (หรือการฉีดน้ำยา)
 • หลังจากนั้นน้ำยาจะไหลวนผ่านแผงคอยล์เย็นโดยมีพัดลมเป่าเพื่อช่วยซึมซับความร้อนจากในห้อง เพื่อทำให้อุณหภูมิปกติน้อยลง ซึ่งทำให้น้ำยาที่ออกมาจากคอยล์เย็นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น (ความดันคงเดิม) หลังจากนั้นจะถูกส่งคืนถูกคอมเพรสเซอร์แอร์เพื่อทำหมุนวนน้ำยาถัดไป

เราทราบแนวทางการทำงานของวัฏจักรการทำความเย็นแล้วหลังจากนั้นก็เพียงพอจะสรุปง่ายๆได้ดังต่อไปนี้

 • สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ ทำหน้าที่เป็นตัวกึ่งกลางดูดเอาความร้อนด้านในห้อง ออกมานอกห้อง แล้วต่อจากนั้นน้ำยาจะถูกทำให้เย็นอีกทีแล้วส่งคืนเข้าห้องเพื่อดูดซึมความร้อนอีก โดยวิธีการนี้เกิดขึ้นโดยตลอด ตลอดการดำเนินงานของคอมเพรสเซอร์แอร์
 • คอมเพรสเซอร์แอร์ เป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวในระบบที่ปฏิบัติภารกิจขับน้ำยาผ่านองค์ประกอบหลัก เป็นคอยล์ร้อน อุปกรณ์ลดระดับความดัน รวมทั้งคอยล์เย็น โดยจะเริ่มดำเนินการเมื่ออุณหภูมิข้างในห้องสูงเกินอุณหภูมิที่พวกเราตั้งไว้ รวมทั้งจะหยุดดำเนินการเมื่ออุณหภูมิด้านในห้องต่ำลงยิ่งกว่าอุณหภูมิที่พวกเราตั้งไว้ ฉะนั้นคอมเพรสเซอร์จะเริ่ม และก็หยุดดำเนินงานอยู่ตลอดระยะเวลาเป็นช่วงๆเพื่อรักษาอุณหภูมิปกติให้เป็นประจำจากที่เราต้องการ     plugandgo.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *